Menu 1

Category : Foreign Content

Nearly 4 years ago

Anodowanie – definicja i jego typy

Anodowanie to wieloetapowy proces elektrochemiczny polegający na elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku na powierzchni metalu. Właściwości umożliwiające poddanie się temu procesowi posiadają m.in. takie metale